Καλωσήλθατε στο ιστολόγιο του Γ1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
Εδώ θα βρείτε ανακοινώσεις του σχολείου και του δασκάλου, αναρτημένες εργασίες των παιδιών, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που θα κάνει τη μάθηση περισσότερο ευχάριστη, διασκεδαστική και δημιουργική.
Καλή περιήγηση!

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1000

Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό με: 

  • το 10 -->  συμπληρώνω σε αυτόν ένα μηδενικό
                 πχ: 23 x 10 = 230
  • το 100 -->  συμπληρώνω σε αυτόν δύο μηδενικά
                 πχ: 23 x 100 = 2.300
  • το 1.000 -->  συμπληρώνω σε αυτόν τρία μηδενικά
                 πχ: 23 x 1.000 = 23.000
 
Όταν διαιρώ έναν αριθμό με:
  • το 10 τον γράφω χωρίς ένα μηδενικό
                 πχ: 1.500 : 10 = 150
  • το 100 τον γράφω χωρίς δύο μηδενικά
                 πχ: 1.500 : 100 = 15
  • το 1.000 -->  τον γράφω χωρίς τρία μηδενικά
                 πχ: 5.000 : 1.000 = 5


Δηλαδή:
  1. Όταν πολλαπλασιάζω έναν αριθμό επί 10, 100, 1.000 συμπληρώνω στον αριθμό τα μηδενικά που έχει το 10, το 100 ή το 1.000 (δηλαδή ένα, δύο ή τρία).

  1. Όταν διαιρώ έναν αριθμό (διαιρετέο) διά 10, 100, 1.000 σβήνω από το διαιρετέο τόσα μηδενικά, όσα έχει ο διαιρέτης, δηλαδή ένα, δύο ή τρία.

 

Δεν ξεχνώ: ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.


Πηγή: iliog3.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου